Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

a otrzymasz kupon rabatowy o wartości 10%!

nie teraz nie, dziękuję

Reklamacje i zwroty

Reklamacje produktów

 

 

apiforma.pl zobowiązuje się dostarczać produkty pozbawione wad fizycznych i prawnych (rękojmia). Klient może złożyć reklamację, jeżeli zamówione produkty okazały się wadliwe i są niezdatne do użytku lub są niezgodne z umową kupna-sprzedaży.

Reklamacje w formie pisemnej, zawierające:

dane kontaktowe osoby składającej reklamację,

informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji (data wystąpienia oraz rodzaj wady),

żądanie Klienta (np. obniżenie ceny produktu, odstąpienie od umowy – zwrot, doprowadzenie produktu do zgodności z umową sprzedaży, przesłanie na koszt Sprzedającego produktu zamiennego, pozbawionego wad),

 

prosimy składać na adres apiforma1@gmai.com

Formularz reklamacyjny można pobrać tutaj formularz pdf..

 

Reklamacje rozpatrujemy niezwłocznie, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza, że reklamacja została przyjęta.

 

W przypadku gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga oględzin produktu, Klient zostanie poproszony o jego przesłanie (na koszt sklepu) na adres korespondencyjny sklepu, podany w zakładce Kontakt. Jeżeli ze względu na rodzaj wady lub rodzaj produktu jego dostarczenie do siedziby sklepu nie będzie możliwe, Klient zostanie poproszony o udostępnienie produktu przedstawicielowi sklepu lub serwisu dostawcy/producenta w miejscu, w którym produkt się znajduje (oględziny na miejscu po uprzednim uzgodnieniu terminu). Prośba o dostarczenie/okazanie produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się sprzedawcy do reklamacji Klienta oraz nie narusza prawa Klienta do jego żądań, wskazanych w piśmie/formularzu reklamacyjnym.

 

Reklamacje usługi kurierskiej

 

Wszystkie produkty sprzedawane na stronie apiforma.pl są ubezpieczone na czas transportu (ubezpieczenie w cenie przesyłki). Należy zawsze sprawdzać otrzymany towar przy kurierze. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania lub zawartości paczki w momencie jej odbioru od kuriera, należy spisać i złożyć w Biurze Obsługi Klienta hurtowni dokumenty wymienione poniżej. Jeśli w momencie odbioru paczki Klient nie ma czasu na dokładne oględziny, może odebrać paczkę z adnotacją (na dokumencie potwierdzającym odbiór paczki), że przesyłka budzi zastrzeżenia (np.: "Paczka z wgniotami", "Przesyłka budzi zastrzeżenia - widoczne rozdarcia" itp.).

 

Zamówione produkty, które uległy uszkodzeniu w transporcie, sklep wysyła ponownie na własny koszt (termin dostawy zamiennika do Klienta uzależniony jest od dostępności towaru na stanie sklepu). Warunkiem ich otrzymania jest spisanie i dostarczenie  dokumentów ,na adres podany w zakładce KONTAKT, takich jak:

protokół uszkodzenia (spisany przez kuriera, podpisany przez Klienta),

formularz reklamacyjny (spisany przez Klienta) – pobierz wzór,

ksero lub skan dokumentu zakupu (paragon, faktura; opcjonalnie, nie jest wymagane),

zdjęcie/-a uszkodzonej paczki/przedmiotu (opcjonalnie, jako dodatkowy dowód).

Reklamacje usługi kurierskiej rozpatrujemy niezwłocznie, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania. Brak odpowiedzi w tym czasie oznacza, że reklamacja została przyjęta. W przypadku gdy protokół uszkodzenia nie zostanie spisany lub zostanie spisany zbyt późno, a podstawą reklamacji będą uszkodzenia mechaniczne – reklamacja może zostać odrzucona.

Zwroty

 

Zgodnie z prawem konsumenckim, każdy towar (z wyjątkiem umów określonych poniżej) zamówiony na odległość (przez Internet, telefonicznie) może być zwrócony bez podania przyczyny zwrotu i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych poniżej), w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania przesyłki.

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient (lub wskazana przez niego osoba odbierająca przesyłkę), wszedł w posiadanie zamówionych produktów.

W celu dokonania zwrotu towaru należy najpierw przesłać wypełniony formularz zwrotu lub jakiekolwiek inne, jednoznaczne oświadczenie w formie pisemnej (Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe) na adres korespondencyjny bądź adres e-mail sklepu, podany w zakładce Kontakt. Po otrzymaniu odpowiedzi (potwierdzenia) ze skepu, zwracany produkt, bez śladów użytkowania, należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu, podany w zakładce Kontakt, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy.

Nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, hurtownia zwraca wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt zwracanego produktu oraz koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w w sklepie). Zwrot płatności dokonywany jest w taki sam sposób, jaki wybrał Klient podczas składania i opłacania zamówienia (np. na wskazanie przez niego konto bankowe, z którego opłacono zamówienie) lub w inny sposób, wskazany przez Klienta w oświadczeniu o zwrocie towaru.

 

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do umów, których przedmiotem jest/są:

produkt wyprodukowany według specyfikacji Klienta, na jego indywidualne zamówienie,

produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia,

produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,

produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaje nierozłącznie połączony z innymi przedmiotami,

nagrania dźwiękowe lub wizualne oraz programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism (z wyjątkiem umowy o prenumeratę) oraz treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,

a także do umów zawartych w drodze aukcji publicznej oraz innych, które zostały szczegółowo określone w Regulaminie hurtowni.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, zapraszamy do kontaktu ze sklepem apiforma.pl